Isıtma

ENDÜSTRİYEL KAZANLAR


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüksek Randımanlı Kızgın Su Sistemi
Avrupa normlarına en uygun bilgisayar destekli dizayn, Yüksek basınçta işletme, Alev-geri dönüş prensibi ile tam yanmayan yakıt partikülleri ve gazların ikincil yanma ile tam yanmasının sağlanması, duman boruları içindeki özel türbülatörlerin kanatçık ve türbülans etkisi ile ısı transferinin arttırılması sayesinde yüksek randıman ve düşük baca gazı emisyonları, plazma tezgahları ve toz altı kaynak tekniği ile üretim, işletme bakım kolaylığı başlıca özellikleridir.

Çalışma Prensibi
Yüksek basınç altında sıcak su üretiminde kullanılacak olan bu kazanların alev geri dönüşlü yanma prensibi uygulanmaktadır. Bu metoda ilk çekişte tam yanmayan yakıt partikülleri tekrar alev üzerine dönerek ikincil bir yanmaya tabi tutulur ve böylece tam yanma sağlanır.
Tam yanma yüksek randıman ve düşük baca gazı emisyonu avantajı sağlar. Duman boruları üzerinde bulunan özel türbülatör de buna yardımcı olur. Kazan üzerindeki armatürler, kazanın yüksek basınçta emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlar. Yüksek basınç ve alçak basınç prezostadları ile fark basınç prezostadı emniyetli çalışmanın vazgeçilmez birer unsurlarıdır.